Keuringen

Kolu biedt deskundige hulp in het keuren van je verwarmings-, ventilatie- en aircotoestellen, voorzien van up-to-date attesten en certificaten.

EPC voor residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw(eenheid) is. Zo vind je op je EPC informatie over hoe goed de gebouw(eenheid) geïsoleerd is, welke beglazing aanwezig is, hoe zuinig de verwarming is en de installatie voor warm water,…

Op het EPC staan ook aanbevelingen om de gebouw(eenheid) energiezuiniger te maken, want samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark. Het Vlaamse gebouwenpark is erg divers. Om de informatie uit het EPC op maat van de gebouw(eenheid) te kunnen aanbieden, krijgt elk type gebouw(eenheid) dan ook een eigen gepast EPC.

Conditiestaatmetingen volgens NEN2767

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting. NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. Het biedt een uitgebreide en objectieve manier om gebouwen en installaties in te schatten.

Deze norm is breed omarmd binnen de vastgoed- en infrasector met volgende doelstellingen :

  • schept uniformiteit in de conditiescore per bouwdeel door een waarde die de technische toestand van het bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van ernst, omvang en intensiteit van een gebrek;
  • brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken op basis van de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit;
  • classificeert de aangetroffen gebreken en kan ondersteunen bij de prioriteitsstelling: een rangorde aanbrengen in de noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken;
  • is een hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.

Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, legt de Vlaamse overheid alle technici die eraan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken.

Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren.

 

De energetische keuring moet worden uitgevoerd door een erkende airco-energiedeskundige en omvat een controle van de documentatie, een visuele inspectie, de beoordeling van het correcte gebruik, de controle van een aantal werkingsparameters van de airco.

De erkende airco-energiedeskundige geeft de gegevens in en krijgt via de toepassing een advies dat hij nog verder kan aanvullen met raadgevingen. De resultaten van de keuring worden opgenomen in het keuringsverslag, dat ook aanbevelingen bevat om de energieprestatie van het gekeurde systeem op kostenefficiënte manier te verbeteren. De exploitant is niet verplicht om de adviezen en raadgevingen bij het keuringsverslag  uit te voeren, maar om energie (en kosten) te besparen is het natuurlijk raadzaam dat hij dat wel doet.

Nieuwe airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Vervolgens moet de keuring iedere 5 jaar uitgevoerd worden.

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Voor 7 maart 2021 was de keuringsfrequentie afhankelijk van het nominaal koelvermogen. Ook voor de airconditioningsystemen die onder de oude keuringsfrequentie om de 3 of 2 jaar gekeurd moesten worden, geldt de keuringsfrequentie van 5 jaar.

Keuringen voor gasketels GI en GII & TV keuringen voor stookolieketels

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven. 

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, …) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Het onderhoud op een gas- of stookolieketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus. De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

De eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen van 20 kW of meer laat telkens een verwarmingsaudit uitvoeren samen met de eerstvolgende onderhoudsbeurt, vermeld in artikel 8, 4°, nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks.

In afwijking van het eerste lid, laat de eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW een verwarmingsaudit uitvoeren met de [volgende frequentie die ingaat na eerste ingebruikname]:

– tweejaarlijks in het geval van een centraal stooktoestel gevoed met vloeibare brandstof;

– vierjaarlijks in het geval van een centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof.

Techniekers over heel België

1500+

Tevreden klanten

9.3/10

Review score

23+

Techniekers

Nieuws

Airco onderhoud

Airco onderhoud

Een handige service aangeboden door kolu. Het onderhoud van een airco omvat een aantal controlepunten die gericht zijn op de goede werking van het toestel (nakijken leidingen en kabels, zijn de drukken en temperaturen in orde, is er voldoende koelmiddel,...

Airco installatie

Airco installatie

Hoe gaat dat in zijn werk? Bij het installeren van je airco door één van onze techniekers, kan je het volgende verwachten: 1. Plaatsbepaling In overleg met jou, bespreekt de installateur wat de beste plek is voor de units. 2. Muur/ plafond voorbereiden De installateur...

Wat is de prijs van een airco?

Wat is de prijs van een airco?

Waarom kolu’s prijzen zo scherp kunnen zijn. De kostprijs van een installatie hangt af van veel factoren, maar als richtprijs kan je rekenen vanaf €1500,- per slaapkamer en €1800,- per woonkamer voor een standaard wandmodel. Voor design toestellen of speciale...